آیین‌نامه تشکیلات مرکز ایران داوری

/ ۱۰ مهر ۱۳۹۶ / بدون دیدگاه / در آئین‌نامه تشکیلات ایران داوری / توسط

آیین نامه تشکیلات مرکز ایران داوری

آیین نامه تشکیلات مرکز ایران داوری برگرفته از آیین نامه تشکیلات مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران می باشد.

فصل اول – کلیات

فصل دوم- هیأت مدیره

فصل سوم- دبیرکل “مرکز ایران داوری”

فصل چهارم- داوران

فصل پنجم- دیوان داوری

فصل اول – کلیات

ماده ۱- موضوع فعالیت

“مرکز ایران داوری” (از این پس “ایران داوری” به فارسی و IAC به انگلیسی) (Iran Arbitration Center) تحت مدیریت موسسه بین المللی حقوقی و داوری برهان اول (شماره ثبت ۲۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۸۲۵۰) -که یک موسسه حقوقی و داوری غیردولتی ایرانی است- می باشد و مطابق قوانین و نیز قواعد و مقررات داوری “ایران داوری” از جمله این آیین‌نامه،‌ فعالیت می نماید و موضوع فعالیت آن عبارت است از حل و فصل اختلافات تجاری و غیر تجاری اعم از داخلی و بین‌المللی از طریق داوری سازمانی.

ماده ۲- مقر “ایران داوری”

مقر ایران داوری شهر تهران خواهد بود.

“ایران داوری” می‌تواند به‌منظور تشویق و ترویج داوری و نیز تسهیل مراجعه به “ایران داوری” و استفاده از خدمات آن، با رعایت مقررات مربوطه، در هر یک از شهرهای ایران یا در خارج از کشور، شعبه یا نمایندگی یا دفتر داوری، تأسیس نماید که مستقیماً زیر نظر دبیرخانه “ایران داوری” فعالیت خواهند نمود.

تبصره-

حدود وظایف و اختیارات شعب یا نمایندگی یا دفاتر داوری در شهرها و در خارج از کشور به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیأت مدیره موسسه بین المللی حقوقی و داوری برهان اول خواهد رسید.

ماده ۳- ارکان “ایران داوری”

“ایران داوری” دارای ارکان زیر می‌باشد:

الف- هیأت مدیره

ب- دبیرکل

ج- داوران

ماده ۴- درآمد “ایران داوری”

درآمد “ایران داوری” از محل‌های زیر تأمین می‌شود:

الف) هزینه‌های اداری دریافتی از اصحاب اختلاف.

ب) کمک‌های موسسه بین المللی حقوقی و داوری برهان اول و سایر اعانات اشخاص دولتی و غیر دولتی.

ج) عواید حاصل از خدمات مشاوره‌ای و نشریات و انتشارات و برگزاری همایش‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی و سایر خدمات “ایران داوری”

ماده ۵-

“ایران داوری” می‌تواند در چهارچوب ارائه خدمات خود، به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی درباره نحوه حل و فصل اختلاف از طریق داوری، تهیه شرط داوری، قرارنامه داوری، انجام داوری، اجرای حکم داوری و امثال آن‌ها نظر حقوقی و مشورتی ارائه کند و پروژه‌های تحقیقاتی انجام دهد یا در آن‌ها مشارکت نماید و هزینه مناسبی دریافت کند.

ماده ۶-

“ایران داوری” می‌تواند در چهارچوب ارائه خدمات، قراردادهایی را که متضمن شرط داوری “ایران داوری” است ثبت نماید و حق‌الزحمه مناسبی دریافت کند.

ماده ۷-

در کلیه مواردی که “موسسه بین المللی حقوقی و داوری برهان اول” به عنوان حَکَم یا کارشناس یا میانجی یا سازش دهنده یا به طور کلی به عنوان مرجع حل اختلافات و دعاوی، انتخاب می‌شود همچنین در مواردی که “موسسه بین المللی حقوقی و داوری برهان اول” به عنوان مقام ناصب، تعیین می‌شود انجام این وظایف و مأموریت‌ها با “ایران داوری” خواهد بود.

فصل دوم- هیأت مدیره

ماده ۸-

هیأت مدیره “ایران داوری” مرکب از مدیرعامل و رئیس هیات مدیره موسسه بین المللی حقوقی و داوری برهان اول به عنوان اعضای ثابت هیات مدیره “ایران داوری” و یک نفر از حقوقدانان یا مدیران آگاه و خوشنام اقتصادی به انتخاب هیأت مدیره و با حکم مدیرعامل موسسه بین المللی حقوقی و داوری برهان اول به عنوان عضو انتخابی هیات مدیره “ایران داوری” می‌باشد.

تبصره – درصورت فوت، کناره گیری، استعفا یا از کار افتادگی هر یک از اعضای انتخابی هیأت مدیره، جانشین او برای باقیمانده مدت عضویت، از سوی هیات مدیره موسسه بین المللی حقوقی و داوری برهان اول انتخاب می­ شود.

ماده ۹-

مدت تصدی عضو انتخابی هیأت مدیره “ایران داوری” سه سال است. ریاست هیات مدیره “ایران داوری” با رئیس هیات مدیره موسسه بین المللی حقوقی و داوری برهان اول خواهد بود. ‏

ماده ۱۰-

جلسات هیأت مدیره هر سه ماه یک‌بار تشکیل می‌شود و درصورت لزوم هیأت مدیره می‌تواند جلسه فوق‌العاده تشکیل دهد. دبیرکل “ایران داوری” ترتیبات لازم را جهت دعوت و برگزاری جلسات هیأت مدیره فراهم خواهد کرد و دستور کار مربوط به هر جلسه را تهیه و برای اعضای هیأت مدیره ارسال می‌نماید.

ماده ۱۱-

برای رسمیت یافتن جلسات هیأت مدیره، حضور حداقل دو نفر از اعضا الزامی است و تصمیمات آن با اکثریت نسبی حاضرین، نافذ و معتبر است.

ماده ۱۲- وظایف و اختیارات هیأت مدیره “ایران داوری”

۱- تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های داخلی “ایران داوری” در مورد قواعد داوری، نحوه ارائه خدمات و هزینه داوری و دیگر ضوابط و آیین‌نامه‌های مورد نیاز به موسسه بین المللی حقوقی و داوری برهان اول

۲- بررسی و تصویب بودجه سالانه “ایران داوری”

۳-  انتخاب و عزل دبیرکل

۵- تأیید فهرست داوران و کارشناسان معتمد مرکز به پیشنهاد دبیرکل و نیز تجدید نظر در آن

۶- تعیین حقوق و مزایای دبیرکل و کارکنان دبیرخانه “ایران داوری”

۷- سایر مواردی که طبق آیین‌نامه‌های داخلی “ایران داوری” بر عهده هیأت‌مدیره قرار گرفته است.

فصل سوم- دبیرکل “ایران داوری”

ماده ۱۳-

دبیرکل “ایران داوری” که صاحب امضای مجاز “ایران داوری” نیز شناخته می شود از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه کافی و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین‌المللی برای مدت پنج سال توسط هیأت مدیره “ایران داوری” انتخاب خواهد شد.

دبیرکل بر اساس مصوبات هیأت مدیره، قواعد و مقررات “مرکز ایران داوری” از جمله آیین‌نامه حاضر درباره تشکیلات داخلی “ایران داوری” انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره- انتخاب مجدد دبیرکل بلامانع است و تا انتخاب دبیرکل جدید، دبیرکل پیشین به کار خود ادامه خواهد داد.

ماده ۱۴-

“ایران داوری” دارای دبیرخانه‌ای است که زیر نظر دبیرکل انجام وظیفه می‌کند و به تعداد کافی کارشناس و مشاور و کارکنان اداری خواهد داشت.

ماده ۱۵-

دبیرکل می‌تواند یک نفر مدیر اجرایی و یک نفر مدیر حقوقی از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین‌المللی انتخاب و منصوب کند که زیر نظر او انجام وظیفه می‌کنند.

ماده ۱۶-

دبیرکل نماینده قانونی “ایران داوری” می‌باشد و اداره کلیه امور “ایران داوری” و نظارت بر حسن جریان داوری‌هایی که به “ایران داوری” ارجاع شده است برعهده اوست.

ماده ۱۷-

دبیرخانه موظف است کلیه تسهیلات و خدمات اداری و دفتری لازم را برای انجام صحیح داوری مطابق قانون و نیز آیین‌نامه‌های داخلی “ایران داوری” در اختیار داوران، کارشناسان، اصحاب دعوی، وکلا و نمایندگان ایشان قرار دهد.

دریافت و مبادله و ابلاغ دادخواست داوری، دفاعیه و تبادل لوایح، و نیز ابلاغ رأی داوری و کلیه مکاتبات داوران با اصحاب دعوی و کارشناسان که در جریان رسیدگی داوری انجام می‌شود، برعهده “دبیرخانه ایران داوری” است.

ماده ۱۸-

علاوه بر اختیارات و وظایفی که در قواعد و مقررات “ایران داوری”  برای دبیرکل پیش ­بینی شده است،

اختیارات و وظایف و صلاحیت‌های دبیرکل از جمله مشتمل بر امور زیر می‌باشد:

۱- سرپرستی و نظارت بر دبیرخانه “ایران داوری”

۲- نظارت بر حسن جریان رسیدگی به دعاوی و سایر مواردی که به “ایران داوری” ارجاع می‌شود

۳- تعیین و انتخاب «داور» یا داوران در مواردی که طبق مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی “ایران داوری” برعهده “ایران داوری” است

۴- تعیین هزینه داوری و هزینه سایر خدماتی که “ایران داوری” ارائه می‌کند، مطابق آیین‌نامه هزینه داوری “ایران داوری”

۵- دریافت به موقع هزینه داوری و حق‌الزحمه داوران و کارشناسان از متداعیین با رعایت آیین‌نامه هزینه داوری

۶- نظارت بر ابلاغ مکاتبات و اوراق و مدارک و لوایح طرفین یا رأی داوری

۷- فراهم کردن محل و سایر تسهیلات دفتری برای تشکیل جلسات استماع و رسیدگی داوران و کارشناسان

۸- انجام سایر اموری که با رعایت مقررات “ایران داوری” توسط  موسسه بین المللی حقوقی و داوری برهان اول یا هیأت مدیره به دبیرخانه مرکز داوری ارجاع می‌شود

۹- امضاء مکاتبات و ارتباطات الکترونیکی در حدود اختیارات “ایران داوری”

 سایر صلاحیت ها:

۱۰- ثبت قراردادهای متضمن شرط داوری “ایران داوری”

۱۱- تأمین موجبات گسترش خدمات “ایران داوری” و ارتقاء جایگاه آن، برگزاری سمینار و کارگاه‌های آموزشی، انتشار جزوات و مجلات و کتب تخصصی و کاربردی و نیز تماس و همکاری و مشارکت با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی داخلی و خارجی و انجمن‌ها و مؤسسات داوری داخلی و خارجی

۱۲- تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه “ایران داوری” به هیأت مدیره

۱۳- مساعدت در حل و فصل اختلافات از طرقی غیر از داوری، از قبیل میانجی گری، کارشناسی، سازش (روش­های جایگزین رسیدگی قضایی ADR )

۱۴- تمدید مهلت داوری در موارد لزوم

۱۵- تعیین نحوه نگهداری یا امحاء مدارک، مراسلات یا مکاتبات طرفین یا داوران در پرونده ­ها، مطابق ضوابطی که هیأت مدیره تدوین خواهد کرد

۱۶- هماهنگی و همکاری‌های لازم با دستگاه قضایی جهت تشویق نهاد داوری و حسن انجام داوری‌ها و نیز در مرحله اجرای رأی داوری

۱۷- اجرای تصمیمات هیأت مدیره و نیز نظرات “دیوان داوری ایران داوری”

۱۸- انجام کلیه امور دیگری که به موجب قانون یا آیین‌نامه‌های داخلی “ایران داوری” به عهده اوست، یا هیأت مدیره وفق مقررات به دبیرکل ارجاع می­ کند.

تبصره-

دبیرکل مجاز است در غیاب خود، بخشی از اختیارات خود را حسب مورد به مدیر اجرائی یا حقوقی خود تفویض کند.

فصل چهارم- داوران

ماده ۱۹-

“ایران داوری” فهرستی از افراد داخلی و خارجی که صلاحیت داوری را دارند از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوش‌نام و با تجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی اطلاع دارند، بنا به پیشنهاد دبیرکل و تأیید هیأت مدیره، مشخص خواهد نمود.

تبصره ۱- دبیرکل موظف است مراقبت کند که فهرست داوران مشتمل بر کسانی باشد که دارای تخصص علمی و عملی کافی در رشته‌های مختلف تجاری و حقوقی باشد.

تبصره ۲- دبیرکل هر زمان می‌تواند تجدید نظر در فهرست داوران و کارشناسان معتمد “ایران داوری” را به هیأت مدیره پیشنهاد نماید.

ماده ۲۰-

اعضای هیأت‌مدیره و دبیرکل و مدیران اجرائی و حقوقی “ایران داوری” در مدت تصدی و تا یک سال پس از پایان مدت تصدی نمی­ توانند در داوری‌هایی که به “ایران داوری” ارجاع می‌شود توسط “ایران داوری” به عنوان «داور» یا کارشناس انتخاب شوند.

ماده ۲۱-

در صورتی‌که اعضای هیأت مدیره یا دبیرکل یا مدیران اجرایی و حقوقی “ایران داوری” توسط اصحاب دعوی در دعاوی مطروحه در “ایران داوری” به عنوان داور، وکیل، نماینده، مشاور یا کارشناس منصوب یا انتخاب شده باشند، مکلفند مراتب را فوراً به دبیرخانه کتباً اعلام کنند و از مداخله در موضوع خودداری نمایند.

فصل پنجم- دیوان داوری

ماده ۲۲-

به منظور حسن انجام خدمات “ایران داوری” و نیز به‌منظور اطمینان بیشتر از رعایت صحیح قانون و نیز مقررات و آئین نامه های “ایران داوری” هیأتی مرکب از هفت نفر از حقوقدانان و مدیران و اشخاص ذی‌صلاح و مجرب داخلی و خارجی در “ایران داوری” تشکیل خواهد شد که دیوان داوری “ایران داوری” نامیده می­ شود.

تبصره – انتخاب داوران معتمد مرکز برای عضویت در دیوان داوری بلامانع است.

ماده ۲۳-

تعداد اعضای دیوان داوری هفت نفر خواهد بود که به پیشنهاد دبیرکل و تأیید هیأت مدیره “ایران داوری” برای مدت ۳ سال انتخاب و تعیین می‌گردند.

جلسات کاری دیوان داوری به درخواست و دعوت دبیرکل تشکیل می‌شود و با حضور حداقل سه عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن که با اکثریت نسبی آراء حاضرین اتخاذ شود، معتبر است. در صورت فوت یا استعفا یا برکناری اعضای دیوان، جانشین وی به ترتیب فوق تعیین خواهد شد.

تبصره- دیوان داوری “ایران داوری” در نخستین جلسه یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس از بین اعضاء را به مدت سه سال انتخاب می‌کند و تجدید انتخاب ایشان بلامانع است.

ماده ۲۴-

هر یک از اعضای دیوان داوری که توسط اصحاب دعوی در دعاوی مطروحه در “ایران داوری” به عنوان «داور» یا وکیل یا مشاور یا کارشناس انتخاب شده باشند، حق اظهار نظر یا حضور در جلسات دیوان که به پرونده ذی‌ربط رسیدگی می‌کند، نخواهند داشت.

ماده ۲۵-

در داوری‌های که ارزش خواسته آن‌ها بیش از ۵۰۰ میلیون ریال یا معادل ارزی آن یا معادل مبلغ مذکور در دعاوی غیر مالی باشد، و نیز در سایر دعاوی چنانچه بنا به تشخیص دبیرکل، اوضاع و احوال پرونده اقتضاء کند پیش نویس رأی داوری برای بررسی به دیوان داوری ارجاع می‌شود و دیوان داوری مطابق قواعد و آئین و مقررات “ایران داوری” نظرات خود را درباره جنبه‌های ماهوی و شکلی پیش نویس رأی اعلام می‌کند.

دبیرکل موظف است نظرات دیوان را به «داور» اطلاع دهد و «داور» مخیر است نظرات دیوان درباره مسائل ماهوی را بپذیرد یا رد کند لکن موظف است نظرات دیوان داوری را در خصوص مسائل شکلی رعایت نماید.

ماده ۲۶-

برای تسهیل و تسریع رسیدگی و تصمیم گیری در دیوان داوری، کمیته‌هایی مرکب از حداقل سه نفر از اعضای دیوان توسط دبیرکل تشکیل می­ گردد و رسیدگی به پرونده‌ها به کمیته‌های مذکور ارجاع می‌شود مگر آنکه به دلیل کیفیت و پیچیدگی موضوع به تشخیص دبیرکل، ارجاع قضیه به جلسه عمومی دیوان داوری “ایران داوری” ضرورت داشته باشد.

جلسات کمیته ­های دیوان داوری حسب مورد با حضور اکثریت اعضای هر کمیته رسمیت می­ یابد و تصمیمات این کمیته‌ها با اکثریت نسبی آراء حاضرین اتخاذ خواهد شد.

ماده ۲۷-

به منظور هماهنگی و ارتقاء خدمات “ایران داوری” و نیز بحث و بررسی تحولات امر داوری و سایر روش‌های حل و فصل اختلافات در سطح داخلی و بین‌المللی، همه ساله اجلاس عمومی دیوان داوری “ایران داوری” تشکیل می‌شود.

تبصره ۱-

دعوت اجلاس عمومی دیوان داوری و تهیه دستور جلسه آن برعهده دبیرکل است. دبیرکل می‌تواند از اساتید دانشگاه و قضات و وکلای دادگستری و دانشجویان و مدیران و دست‌اندرکاران بازرگانی و صنعتی، معدنی و خدماتی به عنوان مهمان برای شرکت در اجلاس عمومی سالانه دیوان داوری “ایران داوری” دعوت کند.

تبصره ۲-

ریاست اجلاس عمومی دیوان داوری، با رئیس دیوان است که طبق تبصره ماده ۲۳ انتخاب شده است.

این آیین‌نامه در مورد تشکیلات ایران داوری و نحوه ارائه خدمات در ۲۷ ماده و ۱۰ تبصره در جلسه ۳۰/ ۰۲/ ۱۳۹۱ هیأت مدیره “ایران داوری” تهیه و تأیید شد و در تاریخ ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۹۱ به تصویب هیات مدیره موسسه بین المللی حقوقی و داوری برهان اول رسید.


  • تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
  • تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
  • ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
  • تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683

درباره نویسنده مدیریت "ایران داوری" ایران داوری یک سازمان داوری غیر دولتی و تخصصی است که بر اساس یک شیوه منظم داوری، برترین و با کیفیت ترین خدمات داوری را به مدیران و فعالان اقتصادی، ارائه می نماید.
مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *