داوری در قراردادها و اختلافات پیمانکاری و مهندسی

خدمات داوری در امور پیمانکاری

در قراردادهای مهندسی و پیمانکاری، ممکن است طرفین پیمان، حل اختلاف خود در امور پیمان را از روش “داوری”  مورد توافق قرار دهند.

به ویژه آنکه در بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، که معمولاً به همین ترتیب، بین کارفرما و پیمانکاران بخش خصوصی نیز مورد توافق قرار می گیرد آمده است: «هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان، بین دو طرف، اختلاف نظر پیش آید، هر یک از طرف‌ها می‌تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ارایه نماید» که این مسیر در نهایت می تواند به نوعی از داوری در “شورای عالی فنی” منتهی گردد.

ایران داوری، با حضور داوران متخصص، مدیران مجرب در امور قراردادها، اساتید و کارشناسانی که به حقوق مهندسی و پیمانکاری، مسلط هستند و بر فرایند تنظیم، انعقاد، تفسیر و اجرای قراردادهای مهندسی و پیمانکاری، اشراف دارند و به روش های حل اختلاف در این گونه قراردادها، آگاه می باشند برای قبول داوری و ارائه مشاوره های داوری در امور پیمانکاری و مهندسی، آمادگی دارد.

در صورتی که خواهان داوری در امور پیمانکاری می باشید، فرم زیر را تکمیل فرمائید:

 • اطلاعات متقاضی

 • به همراه کد شهر
 • موضوع اختلاف

 • ارسال مدارک

  لطفاً مدارک مرتبط با موضوع درخواست خود را (در صورت وجود) پیوست نمایید.
  فرمت‌های مجاز: doc,docx,pdf,zip,jpg
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : doc, docx, pdf, zip, jpg.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر: English