میانجی‌گری در امور کیفری

میانجی‌گری در امور کیفری

در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، پیش بینی شده است که قاضی می‌تواند برای دستیابی به سازش، بعضی پرونده های کیفری را با جلب توافق طرفین، به شخص یا مؤسسه ای که در امور میانجی‌گری، فعالیت دارد برای حصول صلح و آشتی، ارجاع دهد.

ایران داوری، با حضور میانجی گران متخصص و معتبر، آمادگی دارد در صورت توافق طرفین پرونده کیفری یا بر اساس ارجاع مقام قضایی، برای دستیابی به سازش و برقراری صلح وآشتی بین طرفین، اقدام به میانجیگری نماید.

در صورتی که مایل به میانجی‌گری ایران داوری در پرونده‌های کیفری خود از جمله پرونده‌های قصاص می‌باشید فرم زیر را تکمیل فرمائید:

 • اطلاعات متقاضی

 • به همراه کد شهر
 • موضوع پرونده کیفری

 • ارسال مدارک

  لطفاً مدارک مرتبط با موضوع درخواست خود را (در صورت وجود) پیوست نمایید.
  فرمت‌های مجاز: doc,docx,pdf,zip,jpg
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : doc, docx, pdf, zip, jpg.

  ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر: en