گروه داوران مرکز داوری ایران

میزان تحصیلات
کارشناسی ارشد
داوری داخلی
داوری در قراردادها و معاملات
نام
سیدمحمد
نام خانوادگی
موسوی
سایر موضوعات داوری
داوری در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
میزان تحصیلات
کارشناسی ارشد
داوری داخلی
داوری بین شرکت‌ها
داوری بین شرکا و سهامداران
داوری در قراردادها و معاملات
داوری در اختلافات بانکی
نام
صادق
نام خانوادگی
رئیسی‌کیا
سایر موضوعات داوری
داوری در سرمایه گذاری داخلی
میزان تحصیلات
کارشناسی ارشد
داوری داخلی
داوری در امور پیمانکاری
داوری در قراردادها و معاملات
داوری در اختلافات ملکی و ثبتی
نام
مهدی
نام خانوادگی
قاسمی
سایر موضوعات داوری
داوری در صنعت لیزینگ
میزان تحصیلات
کارشناسی ارشد
داوری داخلی
داوری در قراردادها و معاملات
داوری در اختلافات چک و اسناد تجاری
دعاوی مرتبط با داوری
نام
محمدرضا
نام خانوادگی
یوسف بیگی
سایر موضوعات داوری
متخصص در دعاوی ابطال رای داور
میزان تحصیلات
کارشناسی ارشد
داوری داخلی
دعاوی مرتبط با داوری
نام
مهدی
داوری بین‌المللی
داوری در حوزه نفت و گاز
داوری در سرمایه‌گذاری خارجی
نام خانوادگی
شعبانی
سایر موضوعات داوری
داوری در مالکیت فکری
میزان تحصیلات
دکترا
داوری داخلی
داوری بین شرکت‌ها
داوری بین شرکا و سهامداران
داوری در اختلافات بانکی
نام
بهروز
نام خانوادگی
امیدعلی
سایر موضوعات داوری
داوری بین هولدینگ ها و شرکت های بزرگ
میزان تحصیلات
کارشناسی
داوری داخلی
داوری بین مدیران شرکت‌ها
داوری در قراردادها و معاملات
نام
علی
نام خانوادگی
یزدانی کاشانی
سایر موضوعات داوری
داوری در صنعت IT
میزان تحصیلات
کارشناسی ارشد
داوری داخلی
داوری بین شرکت‌ها
داوری بین شرکا و سهامداران
داوری بین مدیران شرکت‌ها
داوری در قراردادها و معاملات
نام
حمیدرضا
نام خانوادگی
منیری
سایر موضوعات داوری
داوری قراردادهای کلان داوری پروژه های کلان
میزان تحصیلات
کارشناسی
داوری داخلی
داوری بین شرکت‌ها
داوری بین مدیران شرکت‌ها
داوری در امور پیمانکاری
داوری در قراردادها و معاملات
نام
سید صدرالدین
نام خانوادگی
موذن
سایر موضوعات داوری
داوری های مرتبط با مهندسین مشاور
میزان تحصیلات
کارشناسی
داوری داخلی
داوری در اختلافات بیمه‌ای
نام
علی
نام خانوادگی
خداپرست
سایر موضوعات داوری
داوری در معاملات خرد