نتایج جستجو برای "صلاحیت داوری"

بررسی صلاحیت داوری در رسیدگی به اختلافاتی که در هیئت ها کمیسیون ها و اتحادیه‌های صنفی طرح می شوند
post

بررسی صلاحیت داوری در رسیدگی به اختلافاتی که در هیئت ها کمیسیون ها و اتحادیه‌های صنفی طرح می شوند

در این نوشتار ...

صلاحیت داوری در قانون پیش فروش ساختمان
post

صلاحیت داوری در قانون پیش فروش ساختمان

در این نوشتار به بررسی صلاحیت داوری در قانون پیش فروش ساختمان و بیان نکاتی ...

بررسی دعوی ابطال رای داوری در دعاوی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است
post

در این نوشتار به بررسی دعوی ابطال رای داوری در دعاوی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است می پردازیم. داوری مرجع رسیدگی به ...

آیا می توان در شرایط داوری، صلاحیت داور برای رسیدگی به بخش هایی از قرارداد را نفی کرد؟
faq
بله. طرفین داوری می توانند چنین توافقی بنمایند و صلاحیت داور، در رسیدگی و صدور رای، محدود به مواردی است که راجع به آنها صلاحیت دارد.
صلاحیت برای داوری
post

صلاحیت برای داوری

رأی داوری که از ناحیه اشخاص فاقد صلاحیت برای داوری، صادر شده باشد باطل است. با ...
اعتراض به رای داوری در صلاحیت دادگاه
post

اعتراض به رای داوری در صلاحیت دادگاه است

پرسش:

اگر دعوا در مرحله تجدیدنظر به

بخشنامه تاکید بر صلاحیت های مرکز داوری
post

صلاحیت های مرکز داوری اتاق بازرگانی و اتاق تعاون

بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور، تاکید بر صلاحیت های مرکز داوری اتاق بازرگانی و ...

آیا در شرایط داوری می توان صلاحیت داور برای رسیدگی به همه اختلافات طرفین را در نظر گرفت؟
faq
بله. شرط داوری می تواند به گونه ای فراگیر، صلاحیت داور برای رسیدگی به همه اختلافات طرفین، را در نظر بگیرد.
آیا در شرایط داوری می توان صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف را محدود به موارد خاصی کرد؟
faq
بله. داوری اصولاً از اراده طرفین داوری، پیروی می کند. طرفین داوری می توانند شرایط خاصی را برای صلاحیت داور در نظر بگیرند.
آیا طرفین داوری می توانند پس از تعیین داور مرضی الطرفین، حدود صلاحیت او در داوری را کاهش دهند؟
faq
بله. اراده طرفین بر داوری، حاکم است. آنان می توانند پس از تعیین داور مرضی الطرفین نیز در حدود صلاحیت و اختیار او برای داوری کاهش یا افزایش دهند ...