از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

/ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ / بدون دیدگاه / در قوانین داوری داخلی / توسط

ماده ۱۰- در هر دعوی حقوقی به استثنای موارد مندرج در ماده ۶۷۵ آئین دادرسی مدنی که قبل از تصویب این قانون اقامه شده و تا تاریخ اجرای این قانون رسیدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از اینکه در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلی ظرف مدت دو سال می تواند در صورتی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد حل و فصل دعوی را از طریق داوری، کتباً درخواست کند.

این درخواست به دادگاه تسلیم می شود و رئیس دادگاه در صورت احراز شرایط فوق دستور ابلاغ آن را به طرف دیگر دعوا می دهد. هرگاه ظرف ده روز از ابلاغ درخواست مذکور طرفین داور مرضی الطرفین یا داوران اختصاصی خود و سرداور را معرفی کنند دادگاه قرار ارجاع دعوی را به داوری داوران معرفی شده صادر می کند، و در صورت عدم معرفی داور از طرف یکی از طرفین دعوی و یا عدم توافق در تعیین سرداور، دادگاه داور اختصاصی طرف ممتنع و سرداور او را به قید قرعه از بین اشخاص واجد شرایط انتخاب و دعوی را به داور می آنها ارجاع می نماید.

در هرحال داورانی که طبق این ماده  به دعوی رسیدگی می کنند مکلفند ظرف دو ماه، ظرف مدت معینی که مورد توافق طرفین قرارگیرد طبق قوانین موجد حق و با اختیار تعدیل خواسته، رسیدگی و رأی خود را صادر و به دادگاه اعلام دارند.

در صورت فوت یا استعفای داور یا داوران و یا عدم صدور تسلیم رأی به دادگاه در مدت معینی، دادگاه به قید قرعه سه نفر یگر را به عنوان هیات داوران برای رسیدگی و صدور رأی انتخاب می کند. انتخاب هیأت داوران به قید قرعه فقط دو بار، جایز است.

در صورتی که هیات داوران در مهلت مقرر رأی خود را صادر و تسلیم ننمایند دادگاه ارجاع کننده امر به داوری، حسب تقاضای هر یک از طرفین دعوی رأساً رسیدگی و حکم صادر می کند.

رأی داوری ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در حدود مواد ۶۶۵ و ۶۶۶ آئین دادرسی مدنی، قابل شکایت است. مرجع شکایت، دادگاه استانی خواهد بود که دعوی در حوزه آن به داوری، ارجاع شده است.

دادگاه استان به شکایت از رای داور، رسیدگی می نماید و در صورت ابطال آن خود بر مبنای اصول مذکور در این ماده به دعوی، رسیدگی و رای می دهد. رأی دادگاه در هر حال قطعی است و دستور اجرای این رأی از طرف دادگاه صادرکننده قرار ارجاع امر به داوری، داده می شود

تبصره ۱-  در هر مورد که دعاوی متعددی توأماً تحت رسیدگی بوده و یا طرفین دعوی متعدد باشند و در تعیین تعداد داوران توافق نشود دادگاه یک هیات سه نفری داوری برای رسیدگی به دعوی تعیین خواهد کرد

تبصره ۲- دعاوی که خوانده آن شخص حقیقی یا حقوقی خارجی است به علت عدم دسترسی به داور تابع کشور خوانده مقررات فوق بدون موافقت خوانده دعوی، اجراء نخواهد شد.

ماده ۲۸ – دادگاهها می توانند در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی صادر از مراجع صلاحیت دار ایران از وجود اشخاص بصیر در امور بازرگانی استفاده کنند.

برای انجام این منظور، نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران و شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در شهرستان ها یک یا چند هیأت که هر هیأت مشتمل بر سه نفر از اشخاص بصیر در امور بازرگانی باشد انتخاب خواهند کرد. مدت عضویت در هیأت مذکور چهار سال است لیکن تجدید انتخاب اعضای آن بلامانع می باشد

تبصره – وزارت دادگستری آیین نامه مربوط به انتخاب هیأتـها و جانشینـی اعضای مستعفی یا متوفی و یا اشخاصی را که قبل از پایان مدت چهار سال به علت وجود موانع قانونـی قادر به ادامـه عضویـت در هیأتـها نباشنـد تصویب و به موقـع اجـرا خـواهد گذاشت

ماده ۲۹ – در مـوارد مذکـور در مـاده ۲۸ دادگـاههـا می توانند وظایف زیر را به هیأت مذکور در ماده قبل، محول نمایند:

۱- کارشناسی در موضوعاتی که به نظردادگاه اظهار نظر هیأت درباره آن ضروری باشد.

۲- داوری در مواردی که طرفین دعوی به داوری هیأت، تراضی کرده باشند.

۳- داوری در مواردی که انتخاب داور از طرف دادگاه به عمل آید.

ماده ۳۰ – مقررات کلی داوری و کارشناسی از حیث صلاحیت افراد مذکور و ترتیب انجام وظایف آنها برای هیأت های مذکور در این ماده نیز لازم الرعایه می باشد.


  • تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
  • تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
  • ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
  • تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683

درباره نویسنده مدیریت "ایران داوری" ایران داوری یک سازمان داوری غیر دولتی و تخصصی است که بر اساس یک شیوه منظم داوری، برترین و با کیفیت ترین خدمات داوری را به مدیران و فعالان اقتصادی، ارائه می نماید.
مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *