آئین نامه اجرایی ماده ۲۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

/ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ / بدون دیدگاه / در قوانین داوری داخلی / توسط

(نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیم هیات داوری ماده ۲۱ قانون برنامه سوم)

ماده ١ – هیأت داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعـه که بـه منظـور رسیدگـی، اظهارنظـر و اتخـاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم ها در امر واگذاری تشکیل می شود و در این آیین نامه «هیأت» نامیده می شود، حداکثر دو هفته پس از ابلاغ احکام انتصاب اعضای آن، تشکیل خواهد شد.

هیأت مزبور در اولین جلسه، میان خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان دبیر و سخنگو انتخاب خواهد نمود.

ماده ٢ – جلسات هیأت داوری در وزارت دادگستری تشکیل می گردد و دبیرخانه آن نیزدر وزارتخانه مزبور مستقر خواهد بود.

ماده ٣ – هیأت حداقل یک جلسه در ماه خواهد داشت که با دعوت کتبی دبیرخانه تشکیل می گردد

ماده ۴ – علاوه برجلسات موضوع ماده ۳ این آیین نامه، بانظر رییس هیأت ومتناسب باتعداد شکایات دریافتی موضوع ماده۲۰ قانون برنامه سوم توسعه، هیأت بطور فوق العاده نیز  تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده ۵ – در دعوتنامه که توسط دبیر هیأت تهیه خواهد شد، دستـور جلسـه قیـد و مستنـدات مـربوط حداقـل یـک هفتـه قبـل بـرای اعضای هیأت ارسال می گردد

ماده ۶ – جلسـات هیـأت بـا حضـور حداقـل ۵ نفـر از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت اعضای حاضر در جلسه اعتبار دارد. نظر اقلیت نیز باید با توجه به ماده ۲۲ قانون برنامه سوم توسعه، در صورتمجلس قید و به امضا برسد

ماده ٧ – در صورتی که هیأت لازم بداند، در جلساتی که برای رسیدگی به شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری تشکیل می شود، طرفین شکایت یا نماینده قانونی آنها نیز حضور خواهند داشت

تبصره- چنانچه هر یک از طرفین یا نماینده قانونی آنها به هر دلیـل در جلسـه حضـور نیابـد، برای یک بار دیگر از وی دعوت به عمل می آید و در صورت عدم حضور مجدد، هیأت در خصوص موضوع شکایت اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید.

ماده ٨ – خلاصه مذاکرات جلسات هیأت توسط دبیرخانه تهیه و مصوبات آن توسط رییس هیأت ابلاغ می گردد.

ماده ٩ – بر اساس مفاد ماده ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه، رأی هیأت داوری پس از (۱۰ (روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجراست.

اگر طی مدت مذکور و پس از انقضای مدت مذکور صرفاً در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر، یکی از طرفین نسبت به رأی صادر شده اعتراض داشته باشد، باید اعتراض خود را به طور کتبی به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید.

شعبه خاصی که توسط رییس قوه قضائیه تعیین خواهد شد، خارج از نوبت، به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید. رأی صادر شده قطعی و لازم الاجراست.


  • تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
  • تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
  • ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
  • تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683

درباره نویسنده مدیریت "ایران داوری" ایران داوری یک سازمان داوری غیر دولتی و تخصصی است که بر اساس یک شیوه منظم داوری، برترین و با کیفیت ترین خدمات داوری را به مدیران و فعالان اقتصادی، ارائه می نماید.
مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *